Zaken Toerisme Toerisme Recreatie

Aanvraag online


+32(0)81/77 67 58

Wettelijke vermeldingen en prive-leven

Namur Congrès geeft u gratis toegang tot zijn website www.namurcongres.be en tot de informatie op deze site in zoverre u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze bladzijde aanvaardt.

U aanvaardt deze voorwaarden als u de site www.namurcongres.be en informatie die ze bevat, raadpleegt.

1. Algemene inlichtingen

Deze site www.namurcongres.be is eigendom van de vzw Namur Congrès, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan Avenue Reine Astrid, 22 - 5000 Namen. Namur Congrès is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de inlichtingen op deze website. Bijgevolg bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat u van deze inlichtingen maakt.

2. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere sites en ook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen zijn enkel als aanduiding tot uw beschikking.

Namur Congrès oefent geen controle uit op deze sites en de informatie die ze bevatten en kan dus geen enkele waarborg bieden inzake de kwaliteit en/of de volledigheid van deze inlichtingen.

Namur Congrès is niet verantwoordelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging van de informatie op de andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar Namur Congrès verwijst.

Als u op uw eigen site een hyperlink naar www.namurcongres.be wil aanmaken, gelieve eerst contact op te nemen met info@namurcongres.be die u zo snel mogelijk zal laten weten of uw vraag toelaatbaar is.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, heeft u het recht de informatie op deze site te downloaden en te reproduceren voor eigen gebruik en op voorwaarde dat u de bron vermeldt. Deze kan echter niet gebruikt worden voor commerciële of reclamedoeleinden.

Namur Congrès behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de site voor (teksten, vaste of animatiebeelden, geluid, grafieken, downloadbare documenten, gegevensbanken en elk ander element waaruit de site bestaat) evenals op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die u overmaakt, worden opgenomen in de bestanden van Namur Congrès en dienen om te antwoorden op de aanvraag van informatie die u indiende.

Als u ons uw gegevens overmaakt via het web, kunt u informatie krijgen (vb. Newsletter) van Namur Congrès om u op de hoogte te houden van alle MICE-nieuws in de provincie Namen, inzake producten, diensten of geplande activiteiten. Wenst u dergelijke informatie niet te ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

Namur Congrès heeft geen partnership of bijzondere relaties met reclameagentschappen op internet. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de private levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht op inzage en, zonodig, op wijziging van de gegevens in kwestie. Daartoe dient u contact op te nemen met Namur Congrès – Avenue Reine Astrid, 22 – 5000 Namur - e-mail: info@namurcongres.be

U wenst niet langer mailings, telefoon, e-mails van een Belgische onderneming te krijgen (waaronder Namur Congrès) ? Schrijf u in op een specifieke lijst, via de dienst " Robinson " van het Belgisch Direct Marketing Verbond :

  • Via telefoon op het gratis oproepnummer 0800-91 887 (enkel België)
  • Via post ter attentie van het BDMV, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Heizelesplanade B46, 1020 Brussel
  • Of on line op http://www.robinsonlist.be/